E-mail marketing blog

Kaj je e-mail marketing in 10 razlogov za njegovo uporabo

12. februar 2009

E-mail marketing je oblika direktnega marketinga, ki za medij komuniciranja uporablja elektronsko pošto. Med e-mail marketing lahko v širšem smislu prištevamo vsako komunikacijo podjetja z obstoječimi ali potencialnimi strankami, ki vključuje e-mail tehnologijo. V ožjem smislu pa e-mail marketing vključuje predvsem:

 • pošiljanje elektronske pošte z namenom poglabljanja in negovanja odnosov med podjetjem in njegovimi strankami, povečevanja njihove lojalnosti do podjetja in povečevanja možnosti za ponovitev nakupa;
 • pošiljanje elektronske pošte z namenom pridobivanja novih strank ali prepričevanja obstoječih strank k odločitvi za nakup.

Popularnost in bliskovit razmak e-mail marketinga lahko pripišemo predvsem naslednjim razlogom:

 1. Seznami e-mail naslovov omogočajo enostavno razpošiljanje informacij širokemu krogu specifičnih potencialnih kupcev po relativno nizki ceni.
 2. Če e-mail kot medij prenosa primerjamo z direktno pošto ali tiskanimi novicami (newsletter), je e-mail marketing občutno cenejši.
 3. Razmerje med vloženimi in povrnjenimi sredstvi je v primeru e-mail marketinga, ob njegovi pravilni uporabi, bistveno višje kot pri tradicionalnih načinih oglaševanja.
 4. Čas prenosa informacij je v primeru e-mail marketinga izredno kratek (nekaj sekund, največ minut), če ga primerjamo s poštnim marketingom (dan ali več).
 5. Oglaševalec lahko informacije sam prenese do naslovnika, medtem ko je v primeru podajanja informacij preko spletne strani odvisen od odločitve stranke za obisk.
 6. Elektronska pošta omogoča določeno sledljivost poslanega sporočila. To pomeni, da lahko pošiljatelj spremlja, ali je bilo sporočilo odprto in prebrano ter, ali si je naslovnik ogledal vstavljene spletne povezave. Ti mehanizmi omogočajo uporabo podrobnih statistik, ki jih uporabljamo kot orodja za povečevanje uspešnosti e-mail kampanj.
 7. V povezavi s sistemi za upravljanje odnosov s strankami (CRM) omogoča e-mail marketing izredno natančno določanje ciljnih skupin in specifično naslavljanje posameznih prejemnikov. To še povečuje prodajni uspeh e-mail marketinških aktivnosti.
 8. Pošiljanje elektronskih novic ponuja podjetju izredno učinkovito orodje za negovanje odnosov s kupci svojih proizvodov ali storitev. To je pomembno predvsem zaradi dejstva, da je zvesta stranka za podjetje nekajkrat cenejša od pridobivanja nove.
 9. Oglaševalec lahko s pomočjo e-mail marketinga doseže izredno veliko število naročnikov, ki so se sami prijavili na prejemanje, kar pomeni, da jih bodo posredovane vsebine zanimale.
 10. Večina uporabnikov interneta dnevno pregleduje prejeto elektronsko pošto.

Prijava

Hitri kontakti

Oddaljena pomoč

Reklamna sporočila:

Brezplačna demonstracija