Primeri uporabe iMailerja

Email marketing v turističnih društvih in zavodih za turizem

januar 2013

Kako si lahko turistično društvo/zavod pomaga z e-mail marketingom?

 • Redno, nevsiljivo in na preprost način seznanjate interesente z novostmi, dogodki, predstavitvami turistične ponudbe ter same tursitične destinacije. Tako boste pogosteje opozorili nase in turistično destinacijo ter spodbudili povečano prepoznavnost in obiskanost vaše turistične destinacije.
 • Pripomorete, da bodo vaši dogodki bolje obiskani in obvestila vsem znana. Za slab odziv je največkrat kriva prav slaba informiranost ciljne publike.
 • Potencialni turisti bodo bolje poznali turistično ponudbo in destinacijo samo.
 • Na ugoden način lahko združite ponudbo vseh, ki se ukvarjajo s turizmom v vašem kraju.
 • Razpošiljanje vabil, ponudb.
 • Sodelavcem in ostalim interesentom pošiljate povzetke medijev z vašega področja.
 • Vaša publika bo bolje informirana in se odzivala aktivneje.
 • Ugoden in preprost način, da pripomorete k obiskanosti vaših spletnih strani.

Kaj je lahko vsebina elektronskih sporočil, ki jih pošilja turistični zavod/društvo?

 • predstavitve novosti, turistične ponudbe
 • predstavitev turistične destinacije in okolice
 • vabila
 • akcijske ponudbe ponudnikov turističnih izdelkov in storitev
 • obvestila, opozorila
 • povzetki medijev
 • poročila (z dogodka)
 • interna komunikacija ter obvestila za medije in novinarje

Kako pogosto lahko pošiljate obvestila?

 • tedenski/mesečni napovednik dogodkov, povzetek medijev
 • mesečno predstavitev ponudb glede na letni čas, zanimivosti, predlogi za izlete, ...
 • izjemoma: ob pomembnih spremembah/najavah, ob nevarnostih, okvarah, zaporah

Kako lahko turistično društvo/zavod zbira e-mail naslove?

 • ob obisku dogodkov (ali na sedežu društva/zavoda) interesenti izpolni prijavnico
 • v sodelovanju s ponudniki turističnih izdelkov in storitev
 • ob prodaji vstopnic, vpisi v knjige gostov
 • prek spletnega obrazca na spletni strani društva/zavoda, ki postopek povsem avtomatizira in poenostavi
 • interni seznam sodelavcev
 • lokalni mediji, novinarji
 • koristniki vaših storitev v preteklosti, katerih naslove že hranite

Katere so prednosti turističnih zavodov/društev v primerjavi z ostalimi subjekti?

 • preprosto zbiranje elektronskih naslovov
 • kvaliteta zbranih e-mail naslovov, saj gre za naslove zainteresiranih turistov
 • velika publika
 • s povzemanjem in predstavitvijo turistične destinacije ter ponudbe lahko ustvarjate vsebine, ki so zanimive za bralca
 • ohranjanje stika s stranko
 • velik nabor vsebin, ki jih lahko pošiljate
 • malo odjav od prejemanja elektronskih sporočil zaradi nevtralne/nekomercialne, informativne vsebine

Prijava

Hitri kontakti

Oddaljena pomoč

Reklamna sporočila:

Brezplačna demonstracija